Conferinţa de lansare a proiectului CECIM la Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău

La Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău a avut loc Conferinţa de lansare a Proiectului CNFIS-FDI-2018-0223 „Comunicare eficientă și consiliere educaţională în vederea integrării pe piața muncii” (CECIM). Proiectul este finanţat din Fondul de Dezvoltare Instituţională,  Domeniul 1: Creşterea echităţii sociale, în vederea incluziunii sociale şi sporirea accesului la învăţământul superior, corelarea ofertei educaţionale cu cererea pieţei muncii (inclusiv cele privitoare la consilierea şi orientarea în carieră). Beneficiarul acestui proiect este Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău, perioada de implementare fiind 14 mai – 14 decembrie 2018. Obiectivul general al proiectului este îmbunătățirea comunicării și dezvoltarea unor instrumente de consiliere pentru crearea profilului absolventului cerut de angajator, prin corelarea competenţelor dobândite cu cerinţele de pe piaţa muncii.Proiectul urmăreşte să creezecadrul de colaborare între universitate - mediul economic şi social, care să sprijine părţile interesate: angajatori – cadre didactice/consilieri-studenţi, în vederea dezvoltării a două componente esenţiale: adaptabilitatea şi responsabilitatea viitorilor absolvenţi, pentru a asigura o absorbţie şi adaptare rapidă a acestora pe piaţa muncii, conform nevoilor specifice locului de muncă.

Directorul de proiect, Conf. univ. dr. Cristina CÎRTIŢĂ-BUZOIANU a prezentat la conferinţa de lansare care sunt obiectivele, activităţile propuse şi rezultatele preconizate a fi realizate pe parcursul celor 7 luni: „Comunicarea este o condiţie a participării. Participând punem în comun oameni, idei care contribuie la modificarea realităţii sociale. În jurul acestei idei s-a născut proiectul CECIM care îşi propune să consolideze relaţia dintre studenţi şi angajatori, prin crearea unor contexte care să valorifice competenţele studenţilor cu aşteptările angajatorilor”.

În debutul conferinţei au vorbit din partea conducerii universităţii Rectorul, Prof.univ.dr.ing. Carol SCHNAKOVSZKY şi Preşedintele Senatului Prof.univ.dr.ing. Dr.h.c. Valentin NEDEFF care au punctat importanţa acestui proiect pentru dezvoltarea universităţii şi care reprezintă o continuare a unor proiecte implementate anterior.

Printre invitaţi amintim pe: Prof.univ.dr. Gabriel LEAHU – Director Casa Corpului Didactic „Grigore Tabacaru” Bacău; Costel CEOCEA – Preşedinte SIF Moldova Bacău; Roxana MIRONESCU – Director Societatea Antreprenorială a Studenţilor din cadrul UBc; Bogdan MARIN – Director Direct Lightinging; Alexandrina SCORŢANU- Director Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Bacău; Diana APRODU – coordonator Centrul Judeţean de Asistenţă Psihopedagogică; Mădălina MANOLACHE şi Doina DELIU –SC SCC Services; Otilia LUPU – Director Grafit Invest; Mihaela COJOCARU şi colegi din mediul preuniversitar.

Doamna Prof.univ.dr. Venera-Mihaela COJOCARIU, Coordonator activităţi consiliere în cadrul proiectului CECIM şi Director al Departamentului de Consiliere Profesională din cadrul UBc a vorbit despre rolul consilierii educaţionale în relaţia student/angajator. Proiectul CECIM va continua să implementeze o parte din realizările obţinute în cadrul proiectului DeProfan în anul 2016.

De asemenea, cei doi experţi IT, Lector univ. dr. Iulian FURDU şi Lector univ. dr. Cosmin TOMOZEI au realizat o prezentare a aplicaţiilor SharePoint ca instrumente colaborative pentru activităţile de cercetare-dezvoltare.

 

O dezbatere pe tema „Noi parteneriate – Noi oportunităţi pentru studenţi”

În Sala Senatului Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău a avut loc în cadrulproiectului „Comunicare eficientă și consiliere educaţională în vederea integrării pe piața muncii” (CECIM) o masă rotundă intitulată „Noi parteneriate – Noi oportunităţi pentru studenţi”.

Întâlnirea afost concepută sub semnul dialogului constructiv şi al comunicării eficiente. În jurul acestei idei s-a născut proiectul CECIM care îşi propune să consolideze relația dintre studenți și angajatori, prin crearea unor contexte care să valorifice competenţele studenţilor cu aşteptările angajatorilor.

Reprezentanţii universităţii şi cei peste 40 de participanţi din partea angajatorilor au dialogat pe tema dezvoltării competenţelor personale, nu doar a celor profesionale, corelarea activităţilor de practică din cadrul orelor de seminar şi laborator cu practica la locul de muncă în cadrul organizaţiilor, implicarea angajatorilor la susţinerea examenelor de absolvire în vederea recrutării celor mai buni absolvenţi, organizarea de concursuri pe teme profesionale practice.

Directorul de proiect, Conf.univ.dr. Cristina Cîrtiţă-Buzoianu a declarat căideea acestei întâlnirii tematice gravitează în jurul a două componente: una vizează identificarea nevoilor şi cerinţelor pe care angajatorii le au cu privire la pregătirea şi abilităţile viitorilor absolvenţi, prin crearea de contexte specifice care să îmbunătăţească comunicarea directă între studenţi şi angajatori, cât şi stabilirea unui cadru formal, prin continuarea şi realizarea de noi parteneriate cu instituţiile şi organizaţiile din zona centrală a Moldovei.

Prin acest demers proiectul CECIM îşi propune să realizeze numeroase activităţi între studenţi şi angajatori, precum: workshop-uri tematice pentru profilul fiecărei din cele 5 facultăţi, stagii de practică şi internship, sesiuni de consiliere pentru 100 de studenţi din cadrul universităţii, simulări de interviuri faţă-în-faţă cu angajatorii, evenimente de tipul „Angajat pentru o zi”.

Prof.univ.dr. Venera-Mihaela Cojocariu, directorul Departamentului de Consiliere Profesională şi Gabriel Mareş, expert consiliere în cadrul proiectului au dialogat cu angajatorii plecând de la câteva întrebări propuse: Care ar fi abilitățile generale (soft skills) pe care ar trebui să le aibă viitorul dumnevoastră angajat?, Care ar fi abilitățile specifice (indispensabile locului de muncă) pe care ar trebui să le aibă viitorul dumnevoastră angajat?, Care ar fi atitudinea pe care o așteptați de la un candidat pentru un post din cadrul companiei/organizației dumneavoastră?

Din răspunsurile oferite de angajatorii prezenţi, reprezentanţi ai unor instituţii publice,întreprinderi,companii, ONG-uri, s-a conturat un profil al absolventului,care dincolo de cunoştinţele profesionale trebuie să îşi dezvolte abilităţile de comunicare, motivaţionale, ascultarea activă, atitudinea proactivă, gândirea logică, capacitatea de a face faţă la situaţiile de criză, creativitatea, dorinţa de învăţare continuă, adaptabilitatea şi responsabilitatea.

 

Workshop-uri tematice în vederea facilitării comunicării directe între studenți, viitori absolvenți și angajatori

În cadrul Proiectului CNFIS-FDI2018-0223: Comunicare eficientă şi consiliere educaţională în vederea integrării pe piaţa muncii (CECIM) au avut loc o serie de workshop-uri tematice în vederea facilitării comunicării directe între studenți, viitori absolvenți și angajatori.

Facultatea de Litere - Workshop-ul „Absolvent de litere: profesor sau PR-ist?”, 24 octombrie 2018

Facultatea de Ştiinţe - Workshop-ul „Licențiat în științe - prezent și viitor”, 30 octombrie 2018

Facultatea de Ştiinţe Economice - Workshop-ul „Absolventul de științe economice față în față cu angajatorul”, 31 octombrie 2018

Facultatea de Inginerie - Workshop-ul „Ingineria – provocare și viitor”, 1 noiembrie 2018

Facultatea de Ştiinţe ale Sportului, Mişcării şi Sănătăţii – Workshop-ul „Sportul: meserie sau provocare?”, 6 noiembrie 2018

Discuţiile dintre studenţi şi angajatori au vizat cerinţele specifice de pe piaţa forţei de muncă, abilităţile profesionale şi personale, profilul unui nou angajat, oportunităţile de formare din timpul studenţiei. În cadrul contractelor de parteneriat încheiate cu angajatorii, studenții vor beneficia de simulări de interviuri cu angajatorii, activităţi de tipul „angajat pentru o zi”, stagii de practică şi internship.

 

Imagini de la activitățile desfășurate le găsiți vizitând secțiunea media gallery.