În cadrul Proiectului CNFIS-FDI2018-0223: Comunicare eficientă şi consiliere educaţională în vederea integrării pe piaţa muncii (CECIM) au avut loc o serie de workshop-uri tematice în vederea facilitării comunicării directe între studenți, viitori absolvenți și angajatori.

Facultatea de Litere - Workshop-ul „Absolvent de litere: profesor sau PR-ist?”, 24 octombrie 2018

Facultatea de Ştiinţe - Workshop-ul „Licențiat în științe - prezent și viitor”, 30 octombrie 2018

Facultatea de Ştiinţe Economice - Workshop-ul „Absolventul de științe economice față în față cu angajatorul”, 31 octombrie 2018

Facultatea de Inginerie - Workshop-ul „Ingineria – provocare și viitor”, 1 noiembrie 2018

Facultatea de Ştiinţe ale Sportului, Mişcării şi Sănătăţii – Workshop-ul „Sportul: meserie sau provocare?”, 6 noiembrie 2018

Discuţiile dintre studenţi şi angajatori au vizat cerinţele specifice de pe piaţa forţei de muncă, abilităţile profesionale şi personale, profilul unui nou angajat, oportunităţile de formare din timpul studenţiei. În cadrul contractelor de parteneriat încheiate cu angajatorii, studenții vor beneficia de simulări de interviuri cu angajatorii, activităţi de tipul „angajat pentru o zi”, stagii de practică şi internship.

În Sala Senatului Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău a avut loc în cadrul proiectului „Comunicare eficientă și consiliere educaţională în vederea integrării pe piața muncii” (CECIM) o masă rotundă intitulată „Noi parteneriate – Noi oportunităţi pentru studenţi”.

Întâlnirea afost concepută sub semnul dialogului constructiv şi al comunicării eficiente. În jurul acestei idei s-a născut proiectul CECIM care îşi propune să consolideze relația dintre studenți și angajatori, prin crearea unor contexte care să valorifice competenţele studenţilor cu aşteptările angajatorilor.

Reprezentanţii universităţii şi cei peste 40 de participanţi din partea angajatorilor au dialogat pe tema dezvoltării competenţelor personale, nu doar a celor profesionale, corelarea activităţilor de practică din cadrul orelor de seminar şi laborator cu practica la locul de muncă în cadrul organizaţiilor, implicarea angajatorilor la susţinerea examenelor de absolvire în vederea recrutării celor mai buni absolvenţi, organizarea de concursuri pe teme profesionale practice.

La Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău a avut loc Conferinţa de lansare a Proiectului CNFIS-FDI-2018-0223 „Comunicare eficientă și consiliere educaţională în vederea integrării pe piața muncii” (CECIM). Proiectul este finanţat din Fondul de Dezvoltare Instituţională,  Domeniul 1: Creşterea echităţii sociale, în vederea incluziunii sociale şi sporirea accesului la învăţământul superior, corelarea ofertei educaţionale cu cererea pieţei muncii (inclusiv cele privitoare la consilierea şi orientarea în carieră). Beneficiarul acestui proiect este Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău, perioada de implementare fiind 14 mai – 14 decembrie 2018.