Proiectul CNFIS-FDI-2018-0223 „Comunicare eficientă și consiliere educaţională în vederea integrării pe piața muncii” (acronim CECIM)

 

 

Proiectul „Comunicare eficientă și consiliere educaţională în vederea integrării pe piața muncii” (CECIM) finanţat de Consiliul Naţional pentru Finanţarea Învăţământului Superior prin Fondul de Dezvoltare Instituţională 2018, beneficiarul fiind Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău. Domeniul vizat urmăreşte creşterea echităţii sociale, a accesului la învăţământul superior în vederea incluziunii sociale, corelarea ofertei educaţionale cu piaţa muncii (inclusiv prin servicii de consilierea şi orientare în carieră). Cu un buget de 322.000 lei proiectul are ca obiectiv general îmbunătățirea comunicării și dezvoltarea unor instrumente de consiliere pentru crearea profilului absolventului cerut de angajator, corelând competenţele dobândite pe durata studiilor cu cerinţele pieţii muncii.

Obiectivele CECIM sunt: identificarea principalelor cerințe ale angajatorilor din mediul public și privat, cu privire la competenţele specifice ale viitorilor absolvenți; structurarea unui set de instrumente de consiliere în carieră utile de integrare a absolvenţilor  pe piaţa muncii; extinderea modalităţilor de colaborare a universităţii cu angajatorii locali/regionali pentru corelarea ofertei educaţionale cu cerinţele pieţei muncii şi creşterea gradului de inserţie  al studenţilor; transferul experienţei participanţilor la stagii de internship/formare în diverse organizaţii.

Pe durata a 7 luni, 14 mai-14 decembrie 2018, proiectul creează cadrul de colaborare între universitate şi mediul economico-social, care să sprijine părţile interesate, prin dezvoltarea a două componente esenţiale: adaptabilitatea şi responsabilitatea viitorilor absolvenţi, pentru absorbţia şi adaptarea rapidă pe piaţa muncii, conform nevoilor specifice locului de muncă. Printre activităţile propuse şi rezultatele preconizate în urma  implementării proiectului se numără: încheierea  unor acorduri de parteneriat cu angajatorii din Regiunea Nord-Est; organizarea a cinci workshop-uri: „Ingineria-provocare şi viitor”; „Absolvent de litere: profesor sau PR-ist?”; „Licenţiat în ştiinţe-prezent şi viitor”; „Absolventul de ştiinţe economice faţă în faţă cu angajatorul”; „Sportul: meserie sau provocare”; elaborarea instrumentelor de consiliere utilizate în proiect: contract de consiliere, fişă de consiliere, plan individual de consiliere, plan individual de carieră, fişă evaluare a activităţii studenţilor; Ghidul viitorului absolvent pentru inserţia pe piaţa muncii; „În căutarea locului de muncă”; Debate „Pro şi contra Antreprenor 3600”; „Interviul pentru angajare- o provocare”; ,,Angajat pentru o zi”.

Prin platforma http://portal-dcp.ub.ro/cecim2018, studenţii Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău au acces la  consiliere online. Serviciul oferit de psihologii Departamentului de Consiliere Profesională este centrat pe consilierea pentru alegerea unui loc de muncă potrivit abilităţilor personale şi intereselor profesionale. Evaluarea acestora este efectuată cu o baterie de probe psihologic achiziţionate prin prezentul proiect. Echipa CECIM sprijină studenţii şi cu recomandări pentru prezentarea la interviul de angajare, prezentarea aşteptărilor angajatorilor de la viitorii absolvenţi şi informaţii privind ofertele de locuri de muncă.